Doedagen, ateliers en forum

Doe-dagen

Tijdens het schooljaar worden verschillende doe-dagen georganiseerd. Dit zijn zaterdagen waarop de ouders, de leerkrachten en andere helpers klusjes doen om de school mooier te maken. Bijvoorbeeld: schilderen, in de tuin werken, projectjes uitwerken (ouderbord, wilgentunnels), ...

Ateliers

Er worden drie ateliers georganiseerd in het schooljaar. Ouders, grootouders en andere vrienden van De Baai komen een atelier geven. Dit kan vanalles zijn zoals knutselen, koken, sporten, gezelschapsspelletje spelen, wandeling maken...
De persoon die het atelier geeft, kiest zelf hoeveel kinderen hij/zij in zijn/haar groep wil. Ook de leeftijd kan die persoon zelf kiezen. (Vb. houtbewerking is eerder een activiteit voor de oudere leerlingen)
De leerlingen mogen vooraf kiezen welk atelier ze graag willen volgen.

Forum

Op het forum tonen de leerlingen waarmee ze bezig zijn in de klas.
Wil je meer weten over het forum? Klik hier.