Freinet en zijn pedagogiek

Célestin Freinet (1896-1966) was een Franse onderwijzer. Omdat hij op zijn afgelegen dorpsschool merkte dat kinderen in zijn klas nauwelijks geïnteresseerd waren in de droge leerstof, zocht hij naar andere werkwijzen. Freinet ontwikkelde samen met de kinderen uit zijn klas en collega´s technieken:

  • waardoor ervaringen van de kinderen uitgangspunt zijn voor het onderwijs
  • waarbij de organisatie van het klasleven meer in handen van de kinderen ligt
  • waar kinderen leren van de ervaringen van andere kinderen, volwassenen, culturen enz., en waarbij de leraar diepte en structuur aanbrengt.

Kenmerkend voor het Freinetonderwijs is het respect dat er is voor de mening en eigenheid van leerlingen, ouders en collega’s.
Behandel iedereen met respect, dat krijg je terug. Geef kinderen vertrouwen, dat wordt niet beschaamd.
De school is een coöperatieve leef- en werk- gemeenschap waar leerlingen, leerkrachten en ouders serieus worden genomen en samen de verantwoordelijkheid dragen.

Geen school is dezelfde, dat geldt zeker voor Freinetscholen. De overeenkomst zit in de nu volgende uitgangspunten:

  • de ervaringen en belevingen van de leerlingen vormen een vertrekpunt van het onderwijs, waarbij de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt wordt
  • leren is experimenteel zoeken en ontdekken
  • het werk van de leerlingen moet plaatsvinden in een voor hen zinvol verband
  • de opvoeding op school vindt plaats in democratisch/coöperatief overleg.