Freinet in onze school

Onze klas- en schoolwerking krijgt vorm door freinettechnieken:
kring, vrije teksten, schoolcorrespondentie, het klasleefboek, onderzoeken, forum, kinderlabo, keuzetaken,
zelfbeheer in de leefgroep, klasraad, klastaken, werkplanning, ateliers,...

Deze technieken zijn in de loop der jaren veranderd en aangevuld en zijn nu ook nog onderhevig aan verandering en evolutie.
Freinetonderwijs is steeds vernieuwend.

U als ouder?

Een Freinetschool is ook een school van ouders.

Het doel van ouders en leerkrachten is: een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de kinderen.
Goede contacten tussen de ouders en leerkrachten is dan ook heel belangrijk. Ouders zijn altijd welkom!
Vanuit hun mogelijkheden en ervaringen kunnen zij voor de kinderen een verrijkende inbreng zijn bij projectwerk, leesatelier, klas- en schoolatelier.

Contact

Freinetschool De Baai
Baaistraat 10
8500 Kortrijk

+32 (0)56 21 37 93
freinetschool@debaai.be