Het GO! staat voor kwaliteitsvol en waarde(n)vol onderwijs

Werken aan...

Actief burgerschap

Deel uitmaken van een samenleving noemen we burgerschap. We brengen onze jongeren de basiswaarden van onze democratie bij: het respect (als eerste hefboom voor actief burgerschap) voor de overtuiging van anderen, de vrijheid om zelf keuzes te maken en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Participatie

Inspraak op school, participeren aan de besluitvorming, ... jongeren leren zo wat het betekent verantwoordelijkheid op te nemen. Het is dan ook het tweede belangrijke fundament van burgerschap.

Werken aan waarden...

Onze scholen zijn samenlevingsscholen en verbindende scholen waar we allemaal samen actieve deelname aan het schoolgebeuren en in de samenleving realiseren

Respect
 • leren omgaan met verschillen
 • zorgen dat iedereen zijn mening kan uiten
 • vriendelijk en behulpzaam zijn
 • geen vooroordelen hebben
 • iedereen als een individu benaderen
Gelijkwaardigheid
 • ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft
 • proberen iedereen te begrijpen vanuit zijn eigen context
 • zorgen dat er gepast gereageerd wordt op onverantwoorde uitlatingen
 • (bv. racistische uitlatingen)
 • mensen in moeilijke situaties helpen
 • kliekjesvorming vermijden
Eerlijkheid
 • direct en open communiceren met anderen
 • steeds jezelf blijven
 • zonder verborgen agenda’s handelen
 • je empathisch opstellen tegenover anderen
 • volgens je eigen principes handelen
Openheid
 • openstaan voor andere meningen en culturen
 • luisteren naar elkaar
 • ervoor zorgen dat alles bespreekbaar wordt gehouden
 • diversiteit waarderen
 • ernaar streven dat iedereen kan deelnemen
Betrokkenheid
 • interesse voor elkaar tonen
 • praten met elkaar
 • rekening houden met de noden van anderen
 • rekening houden met de impact van eigen acties op anderen
 • medeleven tonen
Engagement
 • betrokken zijn met je omgeving
 • zelf initiatief nemen
 • openstaan voor nieuwe ideeën
 • leren samenleven met elkaar
 • opkomen voor datgene waarin in je gelooft