Klaswerking

In elke klas begint de dag met een kring, er wordt volop gewerkt aan het spreken en luisteren naar elkaar. De leerlingen vertellen er over hun weekend, over de actualiteit, over hun gevoelens...

Elke dag is er een andere soort kring zoals een vertelkring, actuakring, boekenkring, weetjeskring, creakring, techniekkring, ... De kinderen leren deze zelfstandig voor te bereiden en te presenteren aan hun klasgenoten. 

De kring wordt ook vaak gebruikt als instructieplaats, de leerkracht brengt dan nieuwe leerstof aan. 

In de kleuterklassen wordt er heel veel gewerkt met hoeken. Deze hoeken zijn meestal afgestemd op het lopende thema / project.

Ook in het lager is er hoekenwerk, de leerkracht voorziet enkele hoeken binnen het thema / project of de leerlingen werken in groep zelf een hoek uit. Dit is verschillend van klas tot klas.

In de klassen van het lager onderwijs (vooral in de eerste graad) wordt er soms gewerkt met een werkwolk.

De opdrachten die in de wolk staan moeten afgewerkt worden. Wanneer de opdrachten in de wolk gemaakt zijn, mogen de leerlingen iets kiezen buiten de werkwolk. Vaak gaat dat dan over een educatief spelletje, oefenen van leerstof op de computer of tablet...

De opdrachten in de werkwolk mogen gemaakt worden in een zelfgekozen volgorde. Zo leren de leerlingen ook een beetje plannen.

Tijdens de stille werktijd oefenen de leerlingen in stilte de aangebrachte leerstof. De leerkracht loopt dan rond in de klas en helpt de leerlingen die hulp nodig hebben verder op weg.

Tijdens vrije werktijd kunnen de leerlingen vrij kiezen waaraan ze werken of wat ze doen.

De leerlingen krijgen dan een aantal keuzes voorgeschoteld waartussen ze kunnen kiezen. Dit kan gaan over spelletjes, muzische opdrachten, projecten uitwerken...

Wij kiezen ervoor leerlingen zo weinig mogelijk huiswerk te geven. Kinderen moeten op school al een hele dag werken en nadenken. Na school moeten ze spelen, ravotten, hobby's uitoefenen...

Maar sommige zaken moeten nu eenmaal ook thuis ingeoefend worden. Dit gaat dan bijvoorbeeld over het lezen. Vooral in het eerste leerjaar is het heel belangrijk dat het kind elke dag leest met mama of papa of...

De leerlingen leren ook plannen. Alle taken worden meegegeven op maandag, zo kunnen de leerlingen zelf plannen welke taak ze op welke dag maken.

In het tweede en derde leerjaar ligt de focus van het huiswerk dan eerder op het verder inoefenen van de maal-en deeltafels.

In het vijfde en zesde leerjaar moeten ze af en toe het Frans inoefenen. In de oudste graad hebben ze ook huiswerk afhankelijk van het gemaakte werk in de klas. Ze leren het plannen van hun taken in voorbereiding van het middelbaar. Wie in de stillewerktijd goed werkt, zal weinig of geen huiswerk hebben.

Alle klassen, van de peuterklas tot het zesde leerjaar, gaan naar de bib. Onze buurtbibliotheek bevindt zich in OC De Lange Munte. Daar helpt Bruno, de bibliothecaris, ons de mooiste boeken uitkiezen. Wil je weten wanneer uw zoon of dochter met zijn/haar klas naar de bib gaat? Bekijk dan zeker onze bibkalender-2021-2022

Bingel, Kweetet en Scoodle zijn oefenpagina's op het internet waarop de kinderen hun leerstof kunnen inoefenen.

Het eerste leerjaar werkt met Kweetet omdat dat gelinkt is aan hun leesmethode 'Mol en Beer'. Op Kweetet kunnen leerlingen, door oefeningen in spelletjesvorm te maken, centjes verdienen. De leerlingen kunnen zich aanmelden met een code die ze in het begin van het schooljaar van hun juf ontvangen.

Het tweede tot en met het zesde leerjaar maakt gebruik van Bingel en Scoodel. Op Bingel moeten de leerlingen allerlei oefeningen in spelletjesvorm oplossen. Het spel speelt zich af op een eiland. Op Scoodle kan de leerkracht oefeningen klaarzetten die de leerlingen in spelletjesvorm moeten oplossen.

De leerlingen kunnen zich aanmelden met een code die ze in het begin van het schooljaar van hun juf ontvangen.

Ben je ook zo benieuwd naar onze klassen en hun werking? Neem dan zeker een kijkje op de klasblog!