Oudercomité

Missie

Het oudercomité wil van de school een nog leukere plek maken voor leerlingen, schoolteam en ouders.

Leden

Elke (groot)ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school, kan toetreden tot het OC. De directeur en/of een afvaardiging van het schoolteam nemen deel aan de vergaderingen. Het OC staat in voor de jaarlijkse vernieuwing en aanvulling van zijn samenstelling.

Vergadering

Het OC vergadert op geregelde tijdstippen met een minimum van 4 keer per schooljaar volgens noodzaak.
Datum, uur, plaats en agenda worden ter kennis van de leden gebracht via mail; aan alle ouders van De Baai via het ouderbord op school, nieuwsbrief.
Alle ouders en het schoolteam kunnen agendapunten indienen tot een week voor de vergadering.
De agendapunten en het verslag vormen een vast item op de vergaderingen van het schoolteam voor en na de vergadering van het OC. Het schoolteam bezorgt het OC feedback over de gestelde vragen na het plaatsvinden van het team.

Doelstellingen

Het oudercomité:

  • wil de samenwerking tussen ouders en school bevorderen en hierdoor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen verrijken
  • wil het actief deelnemen van de ouders in de school, zowel in denken als doen, stimuleren
  • wil de stem van alle ouders vertegenwoordigen
  • wil de betrokkenheid van alle ouders stimuleren d.m.v. ontmoetingsmomenten
  • wil brug- en signaalfunctie opnemen tussen ouders en school
  • wil samen met het schoolteam het verhaal van de school verder uitschrijven/uitwerken
  • wil informeren rond opvoeding gerelateerde thema’s via vormingen, workshops…
  • wil het schoolteam ondersteunen door mee te werken aan doe-dagen, ateliers, themaweken, ouder/schoolfeesten…
  • wil geld inzamelen via fondsenwervende activiteiten om extra middelen en activiteiten voor de school en de kinderen mogelijk te maken

Contacteren

Jullie kunnen contact opnemen met het oudercomité via ocdeduizendpoten@gmail.com.

Contact

Freinetschool De Baai
Baaistraat 10
8500 Kortrijk

+32 (0)56 21 37 93
freinetschool@debaai.be