Oudercomité

Missie

We kozen als ouder bewust voor deze school, waar onze kinderen centraal staan en waar we als opvoedingsfiguren een stem hebben. We zien Freinetschool De Baai, als de plaats waar onze kinderen positief kunnen evolueren.

Het oudercomité wil de werking van de school ondersteunen door gerichte acties te organiseren & de noden van ouders te vertalen naar het team.

Iedereen is welkom om zijn of haar steentje bij te dragen, éénmaal tijdens een activiteit,
steeds aanwezig op de vergaderingen of op de wijze die best bij jouw leefstijl past.

Bekijk zeker eens onze Facebookpagina

 

Doelstellingen van het oudercomité

Voor elk wat wils

Ateliers vorm geven, discussieavonden, praktische ondersteuning...
Eénmaal, meermaals of vast waarde?
Elke steun is welkom

Communicatiekanaal

wil brug- en signaalfunctie opnemen tussen ouders en school

Samen met schoolteam evolueren

wil samen met het schoolteam het verhaal van de school verder uitschrijven/uitwerken
met respect voor de pedagogische bekwaamheid van het team

Interactie

Ouders en schoolteam werken samen aan een positieve leeromgeving, waar talenten van kinderen, schoolteam & ouders aan bod komen.

Actieve participatie ouders

Geen loze woorden, doen!
Samen geven we de school vorm!

Elke stem

wil de stem van alle ouders & alle aanwezige zorgfiguren vertegenwoordigen.
Iedereen is welkom.

Expertise

Hoe kunnen we groeien? Wat zijn prangende vragen?
De organisatie van vormingen, workshops op school
behoren tot de mogelijkheden.

Handige Harry's en Mariëtjes

wil het schoolteam ondersteunen door mee te werken
aan doe-dagen, ateliers, themaweken, ouder/schoolfeesten…

Materiële ondersteuning

wil geld inzamelen via fondsenwervende activiteiten om extra middelen en
activiteiten voor de school en de kinderen mogelijk te maken.
Zoekt actief naar subsidies in functie projecten van de school.