Schoolraad

Wat is het nut van een schoolraad?

De schoolraad overlegt met en geeft advies aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur.

Leden van de schoolraad worden om de vier jaar verkozen.

onderwerpen & samenstelling

De schoolraad bestaat uit...
ouders - personeel - lokale gemeenschap
Mogelijke onderwerpen:
  • studieaanbod
  • schoolreglement
  • verdeling lestijden
  • welzijn en veiligheid
  • infrastructuur
  • schoolwerkplan
Samenstelling schoolraad
  • Voorzitter: Leslie Ramboer
  • Leden: Joeriska Hillaert - Ann Opstaele - Brecht Dejonckheere - Howard Djalti - Hannah Bertin - Heide Victor - Sofie Bruggeman