Vandaag hebben we met de stampgroepen buitenklusjes gedaan

wieden in de moestuinbakken.
hout sprokkelen, vuilbakken uitwassen en van nieuwe picto's voorzien,
speeltuin schoonmaken, paden vegen, zandbak onkruidvrij maken, zwerfvuil verzamelen,...