Het Baai Team!

Directie, secretariaat & beleidsondersteuning

Kenny Verspaille

Directeur

Karien Verscheure

Secretariaat

Evelyne Cortvriendt

Zorgcoördinator

Manon Hiltrop

Zorgleerkracht & ICT-coördinator

Leerkrachten kleuteronderwijs

Juf Kyria

Lieveheersbeestjes

(peuter - eerste kleuter)

Juf Katelyn

Eendjes

(peuter - eerste kleuter)

Juf Eva

Krekels

(tweede - derde kleuter)

Juf Heide

Kikkers

(tweede - derde kleuter)

Leerkrachten lager onderwijs

Juf Inger

Schrijvertjes

(eerste leerjaar)

Juf Eline

Reigers

(tweede leerjaar)

Juf Hannah

Bijen

(derde leerjaar)

Juf Sandra

Libellen

(vierde leerjaar)

Juf Sofie

Salamanders

(vijfde leerjaar)

Juf Eva

Vlinders

(zesde leerjaar)

Leerkrachten lichamelijke opvoeding

& levensbeschouwelijke vakken

Meester Davignio

turnen en zwemmen

Juf Els

Protestantse godsdienst

Meester Sam

Islamitische godsdienst

Juf Evelyne

Niet-confessionele zedenleer

Juf Ariane

Rooms-katholieke godsdienst

Ondersteuners

Delphine: Kinderverzorgster
Elham Vafaie: Opvang
Rudy Ampe: Klusjesman
Ann Nuyttens: Keuken en onderhoud
Emilie Beernaert: Onderhoud