Wat na het 6de leerjaar?

De leerlingen van het zesde leerjaar worden in de loop van het laatste jaar in het basisonderwijs, begeleid bij het maken van een keuze naar het middelbaar toe.

Ze gaan in de klas nadenken over hun talenten, interesses en mogelijkheden. Ze kunnen ook proeven van het aanbod door op doe-dagen te gaan in verschillende middelbare scholen.

Leerlingen kunnen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs kiezen tussen:

  • A-stroom
    In een eerste leerjaar A krijg je het grootste deel van de vakken gemeenschappelijk, men noemt dit de basisvorming. Daarnaast moet je een deel van de vakken kiezen (het keuzegedeelte). Scholen vullen dit keuzegedeelte op verschillende manieren in en gebruiken hiervoor ook verschillende benamingen, bv. Latijnse, Moderne, Technische, .. Die benaming verwijst meestal naar het keuzegedeelte.

Wil je doorstromen naar een middelbaar Freinet onderwijs? Neem dan zeker eens een kijkje op deze website.

  • B-stroom
    1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De leerlingen moeten wel niveau eind 4de leerjaar verworven hebben. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A. Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A, je hebt er minder leerkrachten en je gaat praktisch aan de slag.
    Je leert er namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Pas vanaf het derde middelbaar kan gerichter gekozen worden.

Voor meer info over het secundair onderwijs kan je terecht op Onderwijskiezer.