Welkom in 'GO! Freinetschool De Baai':

Freinetschool De Baai is sinds 1 september 2019 een autonome school en sinds 2012 een freinetschool.

Freinetschool De Baai is democratisch en ervaringsverrijkend zodat de kinderen de gelegenheid krijgen om:

eigen ideeën uit te werken,
verantwoordelijkheden te nemen,
hun eigen mening te vertolken
en elkaar te helpen waar het mogelijk is.

Onze school in een notendop!

Eigentijds kwaliteitsonderwijs met behulp van freinettechnieken
Een groene, kindvriendelijke en veilige leef- en leeromgeving
Een school waar iedereen welkom is
Participatie van leerlingen, ouders en externe partners.
Voor- en naschoolse opvang
Een schoolrestaurant dat uw kind een volledig en uitstekend middagmaal aanbiedt tegen een democratische prijs
Geïntegreerde visie op gezondheid en milieu
Tweewekelijks zwemmen voor iedereen vanaf de tweede kleuterklas.